שלבי התהליך בתמ"א 38
  1. החלטת בעלי הדירות על ביצוע הליך תמ"א 38:  החלטה עקרונית של רוב בעלי הדירות שהם מעוניינים להפוך את סביבת מגוריהם לבטוחה ומהנה יותר ולהעלות את שווי דירתם. למניעת עיכובים מומלץ להגיע להסכמה עקרונית עם כל דיירי הבניין.

2. פניה לחברת דנקנר 38 והעברת הנתונים בסיסיים. לאחר שרוב דיירי הבניין החליטו לבדוק את האפשרות לכניסה לתהליך תמ"א 38 , ייצור עימנו קשר נציג הדיירים ו / או הנציגות שנבחרה בבניין. ניתן לפנות דרך האתר ו/או בטלפון 1-800-38-00-38, לקבלת נתונים ראשוניים על הפרויקט.

3. בדיקת היתכנות והתאמת תכנית: בדיקות ראשוניות של הבניין והתאמתו לתמ"א 38/3 תמ"א 38/2 בעזרת הצוות המנוסה והמיומן של דנקנר 38 וקביעת פגישת הכרות עם נציגות הדיירים בפרויקט.

בשלב זה אנו נאסוף את הנתונים הנדרשים על המבנה והפרוייקט. לאחר בדיקת הנתונים ברשויות תעשה בדיקת היתכנות ראשונית למימוש תמ"א 38 בבניין. כמו כן, בשלב זה נבקש מנציגות הבניין לקבל מיפוי של מבנה הבעלויות בדירות. על בסיס המסקנות נקיים פגישה עם נציגות הדיירים להשלמות מידע חסר והסבר על התנהלות התהליך בדנקנר 38.

4. מפגש דיירים: מפגש עם נציגות הדיירים ושאר בעלי עניין בבניין, להצגת הצעה ראשונית לביצוע הפרויקט.

במפגש זה נציג עבור כל בעלי העניין את דנקנר 38, הניסיון העשיר של הצוות המוביל, פרויקטים שנעשו ובעיקר נציע את ההצעה וסל ההטבות כפי שיתפרו במיוחד עבור הבניין וצרכי הדיירים. נפרט על חיזוקי המבנה שיתווספו, המעלית, תוספת המרפסות, הממ"ד, מחסנים, פיתוח הלובי וסביבת הבניין, פתרונות החניה וכל שאר ההטבות.

5. בחירת ייצוג משפטי: בחירה של הדיירים בייצוג משפטי ואישור להסכמה משותפת של דיירי הבניין, להצעתה הראשונית של דנקנר 38. הדיירים יבחרו עו"ד שייצגם וכן יחתמו על הסכם עקרונות לביצוע הפרויקט.

6. תכנון אדריכלי: סיום תכנון אדריכלי – הצגת מודל תלת מימד והמחשה של הבניין, לאישור סופי של הדיירים והגשת בקשה להיתר בניה לרשות המקומית.

לאחר שאושרו התוכניות הסופיות עם דיירי הבניין, ניגש הצוות המיומן שלנו להתאים את התוכניות לתוכניות מפורטות, כדי שיתאימו באופן מיטבי לדרישות הרשות המקומית. בתהליך זה יבוא לידי ביטוי הניסיון הרב וההכרות של הצוות שלנו עם תהליכים ברשויות ועם דרישות התקנים המחמירים בכדי שהפרויקט יאושר ויעמוד בלו"ז עליו נסכם.

7. חתימה על הסכם: משא ומתן וחתימת הצדדים על הסכם סופי עם דנקנר 38. בשלב זה מתנהל מו"מ בין עו"ד היזם לעו"ד הדיירים בו יסוכמו תנאי החוזה הסופיים על נספחיו (כגון מפרט טכני, סקיצות, לוחות זמנים וכד').

7. חתימה על הסכם: משא ומתן וחתימת הצדדים על הסכם סופי עם דנקנר 38. בשלב זה מתנהל מו"מ בין עו"ד היזם לעו"ד הדיירים בו יסוכמו תנאי החוזה הסופיים על נספחיו (כגון מפרט טכני, סקיצות, לוחות זמנים וכד').