האם הבניין שלך זקוק לחיזוק?

 

 

רובו המוחלט של בניינים אשר נבנו לפני שנות ה- 80 ובנויים על עמודים – דורשים חיזוקים מסוגים שונים. בבדיקה מהירה של קונסטרוקטור ו/או מהנדס מבנים המוכרים לרשויות, ניתן לומר אם הבית עומד בדרישות התקן והיבטי הבטיחות הראויים. בשלב זה ימליץ הקונסטרוקטור/ המהנדס האם לחזק את המבנה ובאיזה אופן.

לצוות המוביל של דנקנר 38 מהנדס בכיר ומנוסה בתחום שיסייע לבחון את ההיבטים הראשוניים לחיזוק.