משרד הפנים מפרסם מפעם לפעם נתונים רלוונטים, וקבצי שאלות ותשובות שכיחות, להלן הקישורים:

חוק התכנון והבניה – תמ"א 38 הנוסח המשולב

ריכוז שאלות ותשובות של משרד הפנים