בחוק מצויין בנוסף להטבות הבניה וסמכויות הבניה הנוספות, יקבלו הדיירים שתי הטבות מיסוי:

1. שיעור מופחת של היטל השבחה.

2. פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה כאשר מוכרים נכס שערכו עלה כתוצאה ממימוש תמ"א 38.

חשוב לבדוק עם אנשי מקצוע מנוסים איזו זכאות ניתן לקבל, שכן טיפול באתגרי המיסוי בפרוייקטי תמ"א דורשים ניסיון, הכרות וידע נרחב על כלל הזכויות הנוספות בחוק "חקיקה משלימה לתמ"א 38".