במטרה לממש פרוייקט תמ"א – אין החוק מחייב להגיע להסכמה מלאה בין דיירי הבניין.

החוק קובע שנדרשת הסכמה של שני שלישים מבעלי הדירות (והסכמה מלאה במקרה של תמ"א 38/2).

יחד עם זאת, פרוייקט תמ"א 38 שאין בו הסכמה מלאה יתקל באתגרים (רובם ככולם פתירים) בקידום המהלך,

דבר אשר עלול לפגוע בזכויות הבניה וזמני מימוש הפרוייקט – דבר אשר יפגע בכדאיות הכלכלית של הפרוייקט.

לכן גישתנו כחברה היא לנסות ולהגיע להבנות והסכמות עם כל דיירי הבניין טרם יציאה לפרוייקט .