בשנת 1980 נקבע תקן לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה.

מרבית המבנים שנבנו עד אותה שנה, אינם עומדים בתקן המחמיר.

בשנת 1980 נקבע תקן לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה. מרבית המבנים שנבנו עד אותה שנה, אינם עומדים בתקן המחמיר.
בשנת 2005 אושרה תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידת אדמה(תמ"א 38).
התוכנית היא המצאה יצירתית ייחודית לישראל, שמטרתה לעודד את השוק הפרטי לפעול לחיזוק בניינים מפני רעידות אדמה, וזאת על ידי הענקת זכויות בנייה נוספות.
התוכנית נועדה לאפשר חיזוק למבנים אשר אינם עומדים בדרישות התקן וזאת תוך כדי מתן תמריצים.
אלו נועדו מצד אחד, לעודד את בעלי הבתים לממש את התוכנית ובו זמנית לאפשר זאת במימון של יזמים פרטיים ללא עלות לבעלי הבתים ולממשלה.

כיום קיימות שתי דרכים למימוש הזכויות התמ"א:
האחת, תוספת יחידות דיור למבנה הקיים כנגד חיזוקו – תמ"א 38/3.
השניה, הריסת המבנה הקיים ובניית מבנה חדש במקומו – תמ"א 38/2

בין אם מדובר על 38/2 ובין מדובר על 38/3

מאפשרת התוכנית תוספת זכויות בניה לדירות כולל ממ"ד, תוספת מעלית, מרפסת, שיפוץ הלובי ושידרוג המבנה ועוד.
כנגד פעולות אלו מקבל היזם את כל זכויות הבניה בבניין (2.5 קומות או לפי המותר על ידי הרשות המקומית).
עלויות הפרוייקט לרבות הוצאות מימון, תכנון, בנייה ומיסוי נוספים חלים על היזם עצמו ומשולם על-ידו.