ניסיון ופרוייקטים של הצוות המוביל
ייזום ובניה של בניין משרדים DOM PARK KULTURY, מוסקבה
תכנון ופיקוח משרדי חברת דנקנר 38, הרצליה פיתוח